top of page

Historia przedsiębiorcy społecznego

Mała firma z wielkim sercem

Nasza odpowiedzialność społeczna

I NewUse har vi forpliktet oss til å ta samfunnsansvar gjennom vårt arbeid for mennesker, miljø og mangfold. Sentralt i denne tilnærmingen er vår egenutviklede kompetansemodul, der vi både kartlegger og gir individuell praktisk og teoretisk opplæring, samt følger opp den enkelte for å skape en bedre overgang til arbeid eller utdanning.

Våre verksteder fungerer som praktiske læringsarenaer, hvor deltakere ikke bare utvikler ferdigheter, men kartlegges gjennom å ta del i produksjon og reparasjon av produkter til reelle kunder. Vi tror på å gi mennesker den nødvendige opplæringen og ressursene for å skape sin egen vei mot suksess.


Vi benytter mest mulig brukte materialer i både produksjon, reparasjon og opplæring. På denne måten gir vi disse materialene nytt liv og viser med handling at sirkulær økonomi fungerer. Som sosial entreprenør er vi stolt av å være en drivkraft for positiv forandring, og vi fortsetter å utforske måter å utvide vårt samfunnsansvar på for å skape en inkluderende og bærekraftig fremtid for alle.

Poznaj pracowników

W NewUse poważnie podchodzimy do środowiska i klimatu. U nas czyny mówią głośniej niż słowa. W ramach naszego zaangażowania w działania na rzecz środowiska i klimatu celowo pracujemy nad poprawą naszego wpływu. Od 2017 roku działamy na rzecz ludzi i środowiska i w ramach tej pracy możemy teraz ogłosić naszą drogę do certyfikacji jako firma Environmental Lighthouse.

Przyjmując standard Eco-Lighthouse, pokazujemy nie tylko nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, ale także chęć wyjścia poza minimalne wymagania. Z niecierpliwością czekamy na dalsze odkrywanie, ocenianie i wdrażanie nowych rozwiązań, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość naszym pracownikom, uczestnikom, klientom i reszcie społeczeństwa.

Tutaj możesz przeczytać nasze polityka zrównoważonego rozwojuraport środowiskowyrachunkowość środowiskowa.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

„Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ to wspólny światowy plan prac mający na celu wyeliminowanie ubóstwa, zwalczanie nierówności i powstrzymanie zmian klimatycznych do roku 2030”.

- nr fn

Naszą najważniejszą misją zawsze było pomaganie ludziom i środowisku. Wszyscy musimy wziąć udział w pracy na rzecz lepszego świata – razem możemy coś zmienić! W ramach tej pracy wybraliśmy cztery cele zrównoważonego rozwoju, które są szczególnie istotne w naszej pracy:

Godna praca i wzrost gospodarczy oznacza między innymi, że ludzie mają możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności w odpowiednim zawodzie – w dobrych warunkach pracy i za godziwą płacę. Pomaga to wzmocnić warunki społeczno-gospodarcze oraz podnieść poziom włączenia i różnorodności w życiu zawodowym.

Mniej nierówności doprowadzi do lepszych warunków życia tych, którzy mają najmniej. Nawet w najbogatszych krajach świata spotykamy się z biedą i czasami doświadczamy ogromnej dyskryminacji społecznej, kulturowej i ekonomicznej pomiędzy różnymi grupami społeczeństwa.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja polega na bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, 

jednocześnie ograniczamy niepotrzebne marnotrawstwo. Każdego dnia marnują się ogromne ilości dobrych surowców.  Myśląc o nowych rzeczach i efektywnie wykorzystując surowce, możemy sprawić, że świat będzie dobrym miejscem do życia dla tych, którzy przyjdą po nas.

Zatrzymaj zmiany klimatyczne jest absolutnie konieczne, aby zapobiec trwającemu kryzysowi klimatycznemu. Zmiany klimatyczne nie uwzględniają granic państw – wszyscy musimy wnieść swój wkład. 

 

bottom of page