top of page

Nye veier. Nye muligheter.

Grunnleggende opplæring i tømrerfaget

Økt inkludering gjennom samarbeid

Bygg Sammen løfter frem neste generasjons tømrere!

Bygg Sammen er vår nyeste kompetansemodul - et fireårig prosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, NAV Sandefjord, Mulighetshuset i Sandefjord og Opplæringskontoret for tømrerfag i Vestfold. I løpet av prosjektperioden skal seks partier á fem deltakere, med interesse for tømrerfaget, gjennom en grunnleggende opplæring i praksis, teori, kvalitetssikring og HMS.

 

Bygg Sammen skal favne om de som opplever utenforskap - enten utenfor skole eller arbeidslivet. Det finnes mange ressurssterke unge med kjærlighet for faget, som ikke har fått anledning til å nå potensialet sitt på skolebenken. Det skal vi gjøre noe med! 

 

Bygg Sammen er bygget opp som et praktisk løp over fem måneder, og gjennomføres primært i vår bygg- og anleggshall, samt i våre undervisningslokaler. Modulen bygger på lærerplanen for Vg3: Opplæring i bedrift, og gjennom individuell kartlegging, undervisning, veiledning og oppfølging, skal vi gi deltakerne den konkrete opplæringen som er nødvendig for å gjøre seg til en attraktiv arbeidstaker. På denne måten vil den enkelte deltaker ikke bare få en grundig innføring i faget, men i samarbeid med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Vestfold, vil den enkelte også kunne få fratrekk i læretid ved videre utdannelse.

 

Tiltaket omfatter også videre oppfølging i bedrift, der vi kvalitetssikrer at arbeids-/lærlingperioden gjennomføres fordelaktig for både deltaker og arbeidsgiver - og på denne måten er vi med på å skape gode forutsetninger for videre tilhørighet i arbeidslivet.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere som gjør dette prosjektet mulig:

Tidligere arbeid

Restaurering og produksjon på bestilling

Jobber
bottom of page