top of page

Kartlegge. Veilede. Lære.

Tilpasset individuell undervisning og oppfølging

1

Språkferdigheter, håndverkskunnskap og digital kompetanse

Kartlegging og relasjonsbygging

I NewUse jobber vi målrettet for mennesker med håndverksbakgrunn eller -interesse som etterspørres på det norske arbeidsmarkedet. Våre deltakere søker seg inn i vårt program gjennom sin veileder fra offentlig virksomhet. Vår kompetansemodul er utviklet slik at deltakerne først gjennomgår en grundig kartlegging innen språk, arbeidskulturforståelse, praktisk og teoretisk håndverkskunnskap, og digital kompetanseforståelse. På denne måten kan vi sikre at hver enkelt deltaker får skreddersydd sitt eget forløp, bestående av riktig veiledning, undervisning og oppfølging.

Veiledning

Målrettet løp, kompetanseutvikling og tilrettelagt tiltak

2

På bakgrunn av kartleggingen vi gjør med deltakerne her hos oss, setter vi opp et målrettet løp inn mot jobb. Vårt mål er at mennesker som kommer til Norge med lang erfaring innenfor sine respektive fagfelt skal kunne få muligheten til å utøve dette, eller et tilsvarende yrke, på det norske arbeidsmarkedet. Vi jobber kontinuerlig i dialog med arbeidsgivere og samarbeids-partnere for best mulig å legge til rette for at deltakerne får mulighet til å prøve seg innenfor et kjent fagfelt.

Undervisning

Språk-, arbeidskultur- og digital kompetansetrening

3

I NewUse ser vi behovet for språklig, digital og håndverkfaglig kompetanseheving. Gjennom anvendt formell og uformell kompetanse, tetter vi kommunikasjons- og språkgap, bistår med å fylle på med faglig kunnskap og kompetanse, samt tilrettelegger for at deltakerne har best mulig forutsetninger for å lykkes på arbeidsmarkedet.

Oppfølging

4

CV- og søknadskriving, kontakt med bedrift og løpende dialog

Når våre deltakere har fått tilstrekkelig med veiledning og undervisning, jobber vi målrettet ut mot arbeidsmarkedet. Dette innebærer søknad- og CV-skriving, direktekontakt med bedrifter, samt oppfølging og løpende dialog med arbeidsplass og deltaker. Dette for å sikre best mulig tilretteleggelse for varig tilhørighet.

bottom of page