top of page

Det grønne skiftet

Prosjekter for kunder og samarbeidspartnere

Vi jobber for bedre miljø og bærekraft!

Din lokale håndverker til privatpersoner og bedrift

I NewUse er vi opptatt av miljø, bærekraft og sirkulær økonomi. Våre verksteder er innredet med maskiner og verktøy som i stor grad har hatt en funksjon hos andre før oss. Hos oss kan du være trygg på at faglærte håndverkere gjør en innsats for å designe og produsere nye produkter som i stor grad kommer fra gjenbruksmaterialer fra lokale produsenter og samarbeidspartnere. Med vår brede kunnskap og våre store verksteder tilbyr vi også reparasjon, restaurering og vedlikehold av dine produkter. I NewUse ser vi verdien av gjenbruk, og ønsker å ta del i dugnaden for å hjelpe miljøet. 

​​

Vi leverer tjenester i form av kartleggings- og opplæringsprogram for mennesker med håndverksbakgrunn.​ Våre deltakere får mulighet til å utøve yrket i praksis - ikke bare snakke om det. Vi kartlegger kunnskapsgap gjennom praktisk tilnærming og gir veiledning for å kunne skreddersy individuelle løp for alle deltakere.

Arbeidshverdagen gir ny kunnskap, riktig arbeidsspråk, mestring og et sosialt nettverk.

Det er dette vi i NewUse kaller godt håndverk.

Sandefjord kommune
Sandefjord brann og redning
Meny Arena
Nordic State
Sandefjord kommune
Bare Beppe

Bygg og vedlikehold v/Sandefjord kommune

Rehabilitering etter brann

Høsten 2022 tok Dag Torbergsen ved Sandefjord kommune - Bygg og vedlikehold kontakt med oss.

 

Etter brann i naboleiligheten med påfølgende vannskader og råte, var leiligheten ubeboelig. Som følge av dette var det nødvendig å rette opp gulv, sette opp nye vegger og nytt tak.

Ved hjelp av tømrer og veileder Orry, i samarbeid med en gjeng motiverte og lærevillige deltakere, tok vi utfordringen på strak arm.

Takk for at dere jobber for å redusere utenforskap ved å gi unge mennesker en mulighet til å vise hva de kan!

Bygg og vedikehold
Brann og redning

Sandefjord brann og redning

Uniformer og redningsdukker

Høsten 2022 kom overbrannmester ved Sandefjord brann og redning, Jon Arne Hansen til oss.

Beredskapsavdeling hadde behov for å fikse flere av uniformene sine etter lang og tro tjeneste. Det var spesielt et problem at refleksbåndene på redningskjeledressene var slitte og delvis avrevnet​.

Etter å ha gjennomgått en solid reparasjon hos skredderen vår ble dressene så gode som nye.

Vi setter stor pris på at kommunale aktører går foran som  gode eksempler og viser samfunnsansvar gjennom gjenbruk og sirkulærøkonomi!

Resultatet kan du se på denne filmen!

Meny Arena

Meny Arena Pindsle

Plassbygde oppbevaringshyller og reklameskilthyller

Høsten 2022 tok kjøpmann på Meny Arena Pindsle, Hilde Hallenstvet, kontakt med oss.

 

Manglende hyllesystem på lageret gikk på bekostning av logistikken til både Hilde og medarbeiderne hennes. Mangel på system og påfølgende rot kan gjøre alle og enhver litt frustrert.

Som følge av dette sendte vi raskt noen dyktige håndverkere for å se på mulighetene - og kort tid etterpå var de gamle hyllene gjenbrukt som skostativ, mens  vi tok med oss egne  gjenbruksmaterialer som snart ble både plassbygde oppbevaringshyller og reklameskilthyller - for å nevne noe.

Takk for at dere jobber for en styrket sirkulær økonomi ved å fokusere på gode løsninger for økt gjenbruk!

Resultatet kan du se på denne filmen!

Nordic State

Nordic State

Festivalkit til Stavernfestivalen

Våren 2021 kom daglig leder for Nordic State,  Ellen-Cathrine Østli, til oss.

På oppdrag fra Stavernfestivalen skulle det bygges benker og bord til VIP-området på festivalen.

Etter at våre dyktige håndverkere fikk omsatt tegning og design til ferdige produkter med funksjon, var festivalkitene klare til levering.

Festivalkitet er produsert utelukkende av gjenbruksmaterialer og materialer fra et lokalt sagbruk. Med utgangspunkt i det norske opphavet ble festivalkittet raskt døpt "Ernst".

Kort tid etter var Ernst også å finne på Fjordfesten her i Sandefjord!

Takk for at dere jobber tar samfunnsansvar ved å fokusere på gode løsninger for økt gjenbruk!

"Vi opplever NewUse som flinke og løsningsorienterte, og vi er utrolig stolt

av det vi får til sammen!"

- Ellen-Cathrine Østli 

Nygård

Nygård bo- og behandlingssenter

Sittebenker med plantekasse og selvvanningssystem

Vinteren 2021 tok prosjektleder og

interiørarkitekt ved Sandefjord kommune,

Cathrine Prestbøen, kontakt med oss.

I forbindelse med utbyggelse av Nygård bo- og behandlingssenter var det et ønske om å utsmykke de nye avdelingene med kombinerte benker og plantekasser som var enkle å vedlikeholde.

Kort tid etter sto 14 benker med selvvanningssystem klare, fordelt på de ulike avdelingen på sykehjemmet.

Takk for at Nygård bo- og behandlingssenter og Sandefjord kommune tar i et tak for mennesker og miljø!

Hør hva husøkonom på Nygård, Hanne Rismyhr,  har å si om prosjektet, i denne videoen!

"Vi var svært fornøyde med prosessen rundt planlegging og produksjon av plantekassene. Vi ønsker å ha fokus på bærekraft og ombruk i prosjektene , og valgte NewUse for å støtte en lokal bedrift som har fokus på dette."

- Cathrine Prestbøen 

Bare Beppe

Bare Beppe

Utemøbler, barbord og integrerte hyller

Høsten 2017 kom innehaver av Bare Beppe, Tone Mette Baan Eftang til oss.

Det var behov for flere utemøbler, i tillegg til plassbygde, integrerte hyller og barbord i caféen. Dette ville kundene bedre valgmuligheter,  og sørge for å dekke et hvert behov, enten man ville sitte inne med utsikt, eller nye sola  utendørs.

Selv om utemøblene har stått ute i vær og vind i flere år, er de den dag i dag fremdeles å finne utenfor caféen.

Takk for at dere jobber for en styrket sirkulær økonomi ved å fokusere på gode løsninger for økt gjenbruk!

Resultatet kan du se på denne filmen!

bottom of page