top of page

En sosial entreprenørs historie

En liten bedrift med et stort hjerte

Om oss

Mangfold, miljø og menneskeverd

NewUse ble etablert som en hjelpeorganisasjon i Hikkaduwa, Sri Lanka i 2016. Gjennom frivillig arbeid, innsamling av donasjoner, etablering av bruktbutikk og tilbud om arbeidspraksis til befolkningen, har NewUse bidratt med å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner med å kunne forsørge seg selv. Overskuddet fra butikken har gått uavkortet til hjelpeprosjektet, i form av støtte til bosted, utdannelse, førerkort og innkjøp av essensielle artikler - alt for å hjelpe befolkningen med å forsørge seg selv.

 

Året etter, i 2017, ble NewUse etablert i Sandefjord. Den gang holdt vi til i et lite lokale i sentrum, men målet var det samme; vi ønsket å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner med å skape og bidra til et verdig liv. Ved hjelpe av kartlegging, arbeidstrening, praktisk og teoretisk undervisning, oppfølging og støtte har NewUse vært en bidragsyter til at innvandrere har kommet i fast arbeid, nye lokale bedrifter har blitt etablert, og både sosioøkonomiske, samfunnsøkonomiske og helserelaterte utfordringer har blitt redusert.

Vi er opptatt av mennesker og vi er opptatt av mangfold. Det er derfor viktig for oss at våre ansatte både har faglig innsikt og et brennende engasjement for å hjelpe andre. I dag er vi lokalisert på Skiringssal, i et større verksted, der vi har mulighet til å hjelpe flere. De siste årene har utenforskapet i Vestfold blitt større. Vi har tatt vår del av ansvaret for å snu denne trenden, ved å utvide både målgruppen og kapasiteten vår. I dag kan du finne deltakere fra både Syria og Sandefjord - og alt imellom - her hos oss.

I NewUse er vi opptatt av miljøet, bærekraft og sirkulær økonomi. Derfor er det meste av våre maskiner og materialer gjenbruksartikler fra lokale produsenter og samarbeidspartnere. Vi ser verdien av gjenbruk, og ønsker å ta del i dugnaden for å hjelpe miljøet.

Møt de ansatte

IMG_9422_edited.jpg

Jørn Hammelow-Berg

Daglig leder

IMG_9414_edited_edited.jpg

Ibrahim Banarali

Møbelsnekker

IMG_9419_edited.jpg

Johnny Akerholt

Lærer og administrasjonsansvarlig

IMG_9406_edited.jpg

Orry Redbeard Henriksen

Veileder i bygg- og anleggsfag

IMG_9408_edited_edited.jpg

Younus Sharifi

Skredder

IMG_0138_edited_edited.jpg

Johannes Ramge

Lærer og møbelsnekker

FNs bærekraftsmål

"FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030."

- fn.no

Å hjelpe mennesker og miljø har alltid vært vår viktigste misjon. Vi må alle ta del i dugnaden for en bedre verden - sammen kan vi gjøre en forskjell! Som en del av dette arbeidet har vi valgt ut fire bærekraftsmål som er særlig aktuelle i vårt virke:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst innebærer blant annet at mennesker får mulighet til å benytte den kompetansen de har, inn mot et relevant yrke - under gode arbeidsforhold og med rettferdig lønn. Dette er med på å styrke sosioøkonomiske forhold og heve nivået av inkluderingen og mangfold i arbeidslivet.

Mindre ulikhet vil føre til bedre levekår for de som har minst. Selv i verdens rikeste land finner vi fattigdom, og vi opplever til dels stor sosial, kulturell og økonomisk forskjellsbehandling blant ulike grupper i samfunnet.

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å utnytte ressursene mer effektivt, 

samtidig som vi reduserer unødvendig avfall. Hver dag går enorme mengder med gode råvarer til spille.  Ved å tenke nytt og anvende råvarer effektivt kan vi legge til rette for at verden blir et godt sted å bo for de som kommer etter oss.

Stoppe klimaendringene er helt nødvendig for å avverge den pågående klimakrisen. Klimaendringene tar ikke hensyn til landegrenser - vi må alle bidra. 

 

bottom of page