Fotograf Heidi Marie Gøperød, Heimar-766

Learning By Doing

Et felles verksted for unge i Sandefjord

Et felles verksted skal gi ungdom og unge voksne i lokalsamfunnet mulighet til å utfolde seg kreativt, lære om maskiner, design og håndverk, og skape en møteplass på tvers av kulturell bakgrunn. En slik arena skal kunne være med å styrke tilhørighet, mestringsfølelse og stimulere kreativitet.

Vi ønsker at dette prosjektet skal bære preg av et krysskulturelt miljø, med fokus på inkludering, hvor miljømessig- og sosialbærekraft står sentralt. Ved å introdusere både tradisjonelle teknikker innen treverk og metall, samt mer moderne maskiner og verktøy som blant annet 3D-modellering og 3D-printing, ønsker vi å nå ut til flere.  Som en del av tiltaket ønsker vi å gjøre unge mer bevisst på sirkulær økonomi, og å ta gode miljøbevisste valg. 

Learning by Doing er gratis, det arrangeres to kvelder i måneden, og er ment for unge i alder

16-25 år. Vi håper at de som ikke finner seg til rette i andre aktiviteter, skal finne seg til rette

hos oss.

Har du spørsmål om prosjektet eller er interessert i å høre mer om Learning By Doing kan du ta kontakt med oss på post@newuse.no.

Vi er veldig takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, Anders Jahre Humanitære stiftelse og Sandefjord Kommune har innvilget midler til prosjektet. Dette gjør det mulig for oss å drive Learning by Doing! 

sbs-logo-negative.png
AJHS_ny_logo_2014_edited.png
Bergesenstiftelsen primærlogo hvit (PNG)
Artboard 1-8.png