Samarbeid. Støtte. Samfunn.

Sammen gjør vi en forskjell!

Samarbeid for en bedre verden

En økonomi øremerket mennesker

NewUse er en sosial entreprenør som jobber for og med mennesker, uten mål om økonomisk overskudd. Som følge av dette er vi avhengige samarbeid og støtte fra det offentlige, det private og fra frivillige. Midlene vi mottar er øremerket drift, med fokus på oppgradering, tilpassing og utvikling i den hensikt å legge til rette for god, individuell oppfølging av samtlige deltakere.

Våre samarbeidspartnere