top of page

Vårt bærekraftløfte

Fra ord til handling for mennesker og miljø

Vårt samfunnsansvar

I NewUse har vi forpliktet oss til å ta samfunnsansvar gjennom vårt arbeid for mennesker, miljø og mangfold. Sentralt i denne tilnærmingen er vår egenutviklede kompetansemodul, der vi både kartlegger og gir individuell praktisk og teoretisk opplæring, samt følger opp den enkelte for å skape en bedre overgang til arbeid eller utdanning.

Våre verksteder fungerer som praktiske læringsarenaer, hvor deltakere ikke bare utvikler ferdigheter, men kartlegges gjennom å ta del i produksjon og reparasjon av produkter til reelle kunder. Vi tror på å gi mennesker den nødvendige opplæringen og ressursene for å skape sin egen vei mot suksess.


Vi benytter mest mulig brukte materialer i både produksjon, reparasjon og opplæring. På denne måten gir vi disse materialene nytt liv og viser med handling at sirkulær økonomi fungerer. Som sosial entreprenør er vi stolt av å være en drivkraft for positiv forandring, og vi fortsetter å utforske måter å utvide vårt samfunnsansvar på for å skape en inkluderende og bærekraftig fremtid for alle.

Vårt miljøregnskap

I NewUse tar vi miljø og klima på alvor. Hos oss taler handlinger høyere enn ord. Som en del av vår forpliktelse til miljø- og klimaarbeid, jobber vi målrettet for å forbedre vårt fotavtrykk. Siden 2017 har vi jobbet for mennesker og miljø, og som en del av dette arbeidet kan vi nå kunngjøre vår vei mot sertifisering som Miljøfyrtårn-bedrift.

Ved å omfavne Miljøfyrtårn-standarden, viser vi ikke bare vår innsats for miljøet, men også vår vilje til å gå utover minimumskravene. Vi ser fram til å fortsette å utforske, vurdere og implementere nye løsninger for å sikre en mer bærekraftig fremtid for våre ansatte, deltakere, kunder og resten av samfunnet.

Her kan du lese vår bærekraftspolicymiljørapport og miljøregnskap.

Våre bærekraftsmål

"FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030." - fn.no

Å hjelpe mennesker og miljø har alltid vært vår viktigste misjon. Vi må alle ta del i dugnaden for en bedre verden - sammen kan vi gjøre en forskjell! Som en del av dette arbeidet har vi valgt ut fire bærekraftsmål som er særlig aktuelle i vårt virke:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst innebærer blant annet at mennesker får mulighet til å benytte den kompetansen de har, inn mot et relevant yrke - under gode arbeidsforhold og med rettferdig lønn. Dette er med på å styrke sosioøkonomiske forhold og heve nivået av inkluderingen og mangfold i arbeidslivet.

Mindre ulikhet vil føre til bedre levekår for de som har minst. Selv i verdens rikeste land finner vi fattigdom, og vi opplever til dels stor sosial, kulturell og økonomisk forskjellsbehandling blant ulike grupper i samfunnet.

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å utnytte ressursene mer effektivt, 
samtidig som vi reduserer unødvendig avfall. Hver dag går enorme mengder med gode råvarer til spille.  Ved å tenke nytt og anvende råvarer effektivt kan vi legge til rette for at verden blir et godt sted å bo for de som kommer etter oss.

Stoppe klimaendringene er helt nødvendig for å avverge den pågående klimakrisen. Klimaendringene tar ikke hensyn til landegrenser - vi må alle bidra. 

 

bottom of page