top of page

NewUse er i konstant vekst

Bli med oss og gjør en forskjell!

LEDIG STILLING

Pedagog og veileder

Har du noen gang måttet takke ja til en deltidsjobb innenfor et helt annet fagfelt enn det du så for deg? Tenk om du måtte blitt værende i den jobben resten av livet. For mange er den tanken helt reell.

 

NewUse bidrar til at mennesker med lite eller ingen formalkompetanse får et unikt springbrett ut i arbeidslivet - enten du er 20 år og fra Sandefjord, eller 50 år og fra Syria. Vi gjennomfører individuelle opplæringsløp, basert på grundig kartlegging av hver enkelt deltaker. Vi har spesialisert oss i håndverksfag, og våre deltakere får mulighet til å vise hva de kan på verkstedene våre - og ikke bare snakke om det. Vi er konstant i vekst, og nå er vi på utkikk etter en pedagog og veileder som skal ha hovedansvar for undervisningen og oppfølgingen av deltakerne våre.

 

Vi ønsker deg som:

 • Har relevant utdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende

 • Har erfaring med undervisning og tilrettelegging - fortrinnsvis innenfor målgruppen

 • Har kunnskap om tilpasset undervisning og metoder for inkludering

 • Har erfaring med læringsvansker, skolevegring, autisme, ADHD/ADD, psykiske diagnoser eller tilsvarende

 • Har gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, og gode relasjonsbyggende evner

 • Er en tydelig og trygg klasseleder

 • Har god forståelse for ulike kulturer, kulturelle forskjeller og mangfold

 • Har erfaring med bruk av digitale læringsverktøy i undervisning og oppfølging

 • Er tilpasningsdyktig, endringsvillig og tålmodig

 • Tåler et tidvis hektisk arbeidsmiljø

 • Gjerne er praktisk anlagt med kjennskap til verktøy, maskiner og håndverksfag, men det er ikke et krav

 • Gjerne har erfaring som kontaktlærer eller lignende, med ansvar for å følge opp med foresatte, behandlerapparat o.l. men det er ikke et krav

 • Gjerne har kunnskap om norskopplæring for voksne innvandrere, men det er ikke et krav

 • Gjerne er klar til å starte opp i oktober, men det er ikke et krav

 

Arbeidshverdagen din vil bestå av:

 • Å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø

 • Utforming og gjennomføring av tilpassede undervisningsopplegg for alle målgrupper

 • Grunnleggende norskopplæring

 • Kartleggings-, overgangs- og oppstartsmøter med nye deltakere

 • Å liste opp og jobbe mot konkrete mål, i samarbeid med veileder og deltaker.

 • Oppfølging av deltaker i møter med veileder og eventuelle andre (behandlerapparat, familie m.m.)

 • Å bistå administrasjonsansvarlig med faglig innhold til skriftlige rapporter

 • Forefallende administrativt arbeid

 

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og givende jobb der du kan gjøre en forskjell i menneskers liv

 • En svært variert arbeidshverdag

 • Mulighet for å utforme din egen hverdag

 • Tett dialog og godt samarbeid med øvrige ansatte

 • Faglig utvikling 

Har du spørsmål til stillingen? Kontakt daglig leder Jørn Hammelow-Berg på 930 61 255!

Tror du at dette er jobben for deg? Send oss din søknad og CV post@newuse.no!

bottom of page